Disclaimer

Informatie

De informatie op deze site is samengesteld door de Parthen Group. Daarbij zijn gegevens van anderen ingebracht. Deze gegevens zijn zorgvuldig behandeld. Er kunnen echter geen rechten aan worden ontleend. Evenmin kan de Parthen Group aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade mocht die optreden als gevolg van het gebruik van deze gegevens.
Het gebruik van gegevens die op deze site zijn gepubliceerd, is vrij van rechten. De vorm waarin de gegevens zijn gepresenteerd is evenwel auteursrechtelijk beschermd.
Nadere informatie kan worden verkregen bij de Parthen Group.

Privacy

De ingevulde gegevens bij de aanvragen zullen behandeld worden volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Gegevens zullen nimmer aan andere organisaties dan de Parthen Group verstrekt worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
Indien u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden uw gegevens uitsluitend gebruikt voor de verzending. Wanneer u zich afmeldt voor deze service, worden uw gegevens van onze verzendlijst verwijderd.